מתברר שהפלטיפוס נחמד ועכשיו אנחנו רוצים אחד [VIDEO]

כן, אנחנו יודעים מה אתה חושב: פלטיפוס לא ידועים בהיותם החיות הכי חמודות בעולם. אבל רק תסתכל על הדבר הזה לשחות מסביב! זה אוהב להיות דגדוג! זה הגשמת הפנטזיה שלנו לפסידוק שלנו!

אתה יכול למצוא את המתוק הזה ב מקלט הילסוויל בוויקטוריה.PS Platypus ו Platypuses הם צורות ריבוי מקובלות, אבל platypi אינו נכון מבחינה טכנית כמו שהצורה היוונית תהיה פלטיפים. ככל שאתה יודע יותר.

(באמצעות HuffPo מוזר , תמונה באמצעות מי מלבורן )

בינתיים בקישורים קשורים